Page images
PDF
EPUB

1920, Mar, 30%-Continued,

Sec. Sec. 6 (41 Stat. 537-8).

1838 Sec. 7 (41 Stat. 538).

1837 Sec. 8 (41 Stat. 538)

1837 1920, Mar, 30 : (41 Stat. 538)

2656,

2677, 2673, 2702, 2658 (41 Stat. 539)

2658 (41 Stat. 542)

2676,

2669, 2670, 2674, 2659 (41 Stat. 543).

2678, 2675 (41 Stat. 544)

2722, 2715 (41 Stat. 545).

2718 (41 Stat. 547).

2721 (41 Stat. 548)

2693, 2683, 2694 (41 Stat. 548), amending R. S. 1318_

2686 (41 Stat. 548), amending act of

Mar. 4, 1919 (40 Stat. 1318) - 2714 1920, Apr. 15 : (41 Stat. 552), amending R. S. 4878

1825, 1828 1920. Apr. 17 (Joint Res. 38) : (41 Stat. 554-5).

852 1920, Apr. 23 (Joint Res. 39): (41 Stat. 573-4)

1200 1920, Apr. 24 : Sec. 3 (41 Stat. 583)---

1234 1920, May 5 (Joint Res. 40) : (41 Stat. 588).

1083 1920, May 10 : Sec. 1 (41 Stat. 594).

678 Sec. 2 (41 Stat. 594)

679 1920, May 18 : Sec. 1 (41 Stat. 601-2).

1628, 1714 Sec. 2 (41 Stat. 602).

1751 Sec. 4 (41 Stat. 602).

1672 Sec. 5 (41 Stat. 602

919, 1712 Sec. 9 (41 Stat. 603)

1630 Sec. 11 (41 Stat. 603-4)

1642 Sec. 12 (41 Stat, 604)

1779 Sec. 13 (41 Stat. 604) -

919,

1628, 1672, 1648, 1626 Sec. 14 (41 Sta 604)------ 1629, 1747 1920, May 21 : (41 Stat. 610)

1156 (41 Stat. 612)

1156 Sec. 6 (41 Stat. 613)

856 Sec. 7 (41 Stat. 613). 1920, May 22: Sec. 1 (41 Stat. 614).

110 See. 5 (41 Stat. 616-17)

111 1920, May 25 : (41 Stat. 620-1), amending sec.

217, art of Mar. 4, 1909 (35
Stat. 1131)

3017 1920, May 29: (41 Stat. 640)

45 (41 Stat. 641)

39 (41 Stat. 652)

1234 (41 Stat. 654-5)

1920, May 29-Continued.

Sec. (41 Stat. 683)

1010 Sec. 7 (41 Stat. 691).

206 1920, June 2 (Joint Res. 47): (41 Stat. 738)

1242 1920, June 4: Chap. I: Sec. 1 (41 Stat. 759), amepd

ing sec. 1, act of June 3,
1916 (39 Stat. 166) -

2113 Sec. 2 (41 Stat. 759), amend

ing sec. 2, act of June 3,

1916 (39 Stat. 166)-- 2118, 2179 Sec, 3 (41 Stat. 759), amend

ing sec. 3, act of June 3,

1916 (39 Stat. 166-7). 2114 Sec. 3 (41 Stat. 760), adding

sec. 3a to act of June 3,
1916

2515 Sec. 4 (41 Stat. 760-1), amend

ing sec. 4, act of June 3,
1916 (39 Stat. 167)

23.2. 2323, 2261, 2324, 2260, 2335 Sec. 4 (41 Stat. 761), adding

sec. 4a to act of June 3,
1916.

2139, 1711, 1669 Sec. 4 (41 Stat. 761--2), adding

sec. 4b to act of June 3,
1916.

1671, 1672, 1779, 1694, 1682, 1679 Sec. 4 (41 Stat. 762), adding

sec. 4c to act of June 3,
1916--

2119, 2326, 2425, 2337, 2353, 2115 Sec. 5 (41 Stat. 762-4), amenil

ing sec. 5, act of June 3,
1916 (39 Stat. 167-9)-- 507, 509,

508, 510, 512, 514, 515, 513, 511 Sec. 5 (41 Stat. 764-5), adding

sec. 5a to act of June 3,
1916.

486, 724, 780 Sec. 5 (41 Stat. 765), adding

sec. 5b to act of June 3,
1916..

492 Sec. 6 (41 Stat. 765), amending

sec, 6, act of June 3, 1916
(39 Stat. 169)---

517, 526 Sec. 7 (41 Stat. 765), amending

sec. 7, act of June 3, 1916
(39 Stat. 169)

540 Sec. 8 (41 Stat. 765-6), amend.

ing sec. 8, act of June 3,

1916 (39 Stat. 169-70)--- 547 Sec. 9 (41 Stat. 766), amending

291, 292 (41 Stat. 658)

493 (41 Stat. 660)

632, 605 (41 Stat. 663)

1190

sec. 9, act of June 3, 1916
(39 Stat. 170-1)-

702,

719, 729, 1176 Sec. 9 (41 Stat. 766), adding

sec. 9a to act of June 3,
1916_

496, 497, 250 Sec.

10 (41 Stat. 766-8), amending sec. 10, act of June 3, 1916 (39 Stat. 171-3)

553, 556, 589, 571 586, 535, 588, 592, 576, 590, 553

731

1920, June 4-Continued.

Sec. Chap. 1-Continued. Sec. 11 (41 Stat. 768), amend

ing sec. 11, act of June 3,

1916 (39 Stat. 173-4). 595 Sec. 12 (41 Stat. 768), amend

ing sec. 12, act of June 3,
1916 (39 Stat. 174)

608 Sec. 12 (41 Stat. 768), adding

sec. 12a to act of June 3,
1916_

699, 700 Sec. 13 (41 Stat. 768), amend

ing sec. 13, act of June 3,

1916 (39 Stat, 174-6)---- 646 Sec. 13 (41 Stat. 768-9), adding

sec. 13a to act of June 3,
1916 ---

664, 666, 685, 1655, 1656, 673 Sec. 14 (41 Stat. 769), amend

ing sec. 14, act of June 3,
1916 (39 Stat. 176) -

502 Sec. 15 (41 Stat. 769), amend

ing sec. 15, act of June 3,
1916 (39 Stat. 176) -

2377,

2383, 2385 Sec. 17 (41 Stat. 769), amend

ing sec. 17, act of June 3,

1916 (39 Stat. 177-8)---- 2124 Sec. 18 (41 Stat. 770), amend

ing sec. 18, act of June 3,

1916 (39 Stat. 178-9) 2129 Sec. 19 (41 Stat. 770), amend

ing sec. 19, act of June 3,

1916 (39 Stat. 179-80) --- 2135 Sec. 20 (41 Stat. 770), amend

ing sec. 20, act of June 3,

1916 (39 Stat. 180) -- 2137 Sec. 21 (41 Stat. 770), amend

ing sec. 21, act of June 3,

1916 (39 Stat. 180-1)--- 2128 Sec. 22 (41 Stat. 770), adding sec. 22a to act of June 3,

--- 2151, 2390, 2391, 1650 Sec. 23 (41 Stat. 771), amend

ing sec. 23, act of June 3,

1916 (39 Stat. 181) ---- 2268 Sec. 24 (41 Stat, 771), amend

ing sec. 24, act of June 3,
1916 (39 Stat, 182-3) - 2277,

549, 1619, 2279, 2285 Sec. 24 (41 Stat, 771-3), adding

sec. 24a to act of June 3,
1916--

2282 Sec. 24 (41 Stat. 773-4), adding

sec. 24b to act of June 3,

1916.- 2280, 2281, 2406, 2432, 705 Sec. 24 (41 Stat. 774), adding

sec. 24c to act of June 3,
1916.

2279 Sec. 24 (41 Stat. 774), adding

sec. 24d to act of June 3,
1916.

2312

1920, June 4-Continued.

Sec.
Chap. 1-Continued.
Sec. 24 (41 Stat. 774), adding

sec. 24e to act of June 3,
1916.--

2269, 550, 557, 572, 587, 591, 2380, 2440 Sec. 25 (41 Stat. 775), amend.

ing sec. 25, act of June 3,

1916 (39 Stat. 183-5)---- 2347 Sec. 27 (41 Stat. 775), amend

ing sec. 27, act of June 3,

1916 (39 Stat. 185-6). 2172, 1693 Sec. 28 (41 Stat. 775), partially

repealing sec. 28, act of
June 3, 1916 (39 Stat.
186-7)

1685 Sec. 29 (41 Stat. 775), amend

ing sec. 29, act of June 3,
1916 (39 Stat. 187)-

2200 Sec. 30 (41 Stat, 775), amend

ing sec. 30, act of June 3,

1916 (39 Stat. 187)------ 2198 Sec. 32 (41 Stat. 775-6),

amending sec. 37, act of
June 3, 1916 (39 Stat.
189-90)-

2450, 2451, 2459, 2452, 2456, 2463, 2464, 2454 Sec. 32 (41 Stat. 776), adding

sec. 37a to act of June 3,
1916.

2465, 2467 Sec. 33 (41 Stat, 776–7), amend

ing sec. 40, act of June 3,
1916 (39 Stat. 191)

2624 Sec. 33 (41 Stat, 777), adding

sec. 40a to act of June 3,
1916.

2630 Sec. 33 (41 Stat. 777), adding

sec. 40b to act of June 3,
1916.

2367, 1651 Sec. 34 (41 Stat. 777-8), amend

ing sec. 47, act of June 3,
1916 (39 Stat. 192)----

867 Sec. 34 (41 Stat. 778), adding

sec. 47a to act of June 3,
1916 -----------

2631, 2632, 2014 Sec. 34 (41 Stat. 778), adding

sec. 47b to act of June 3,
1916------

2455, 2470 Sec. 34 (41 Stat. 778), adding

sec. 47c to act of June 3,
1916.

2627, 2626, 2629 Sec. 34 (41 Stat. 779-80), add

ing sec. 47d to act of June
3, 1916

2633, 2635, 2634 Sec. 35 (41 Stat, 780), amend.

ing sec. 55, act of June 3,

1916 (39 Stat. 195-6), 2473, 2472 Sec. 35 (41 Stat. 780), adding

sec. 55a to act of June 3,
1916

2475 Sec. 35 (41 Stat. 780), adding

sec. 55b to act of June 3,
1916_

2476

1916-----

1920, June 4-Continued.

Sec.
Chap. I-Continued.
Sec. 85 (41 Stat. 780), adding

sec. - 550 to act of June 3,
1916.

866, 2366 Sec. 36 (41 Stat. 780-1), amend

ing sec, 60, act of June 3,

1916 (39 Stat. 197)--- 2522, 2514 Sec. 37 (41 Stat. 781), amend

ing sec. 69, act of June 3,
1916 (39 Stat. 200) -

2525 See. 38 (41 Stat. 781), amend

ing sec. 70, act of June 3,
1916 (39 Stat. 201) -

2524 See. 40 (41 Stat. 781), amend

ing sec. 72, act of June 3,
1916 (39 Stat. 201) -

2526 Sec. 41 (41 Stat. 781-2), amend

ing sec. 74, act of June 3,

1916 (39 Stat. 201) --- 2528 Sec. 42 (41 Stat. 782), amend

ing sec, 78, act of June 3,

1916 (39 Stat. 202)--- 2547, 2599 Sec. 44 (41 Stat. 782), amend

ing sec. 81, act of June 3,
1916 (39 Stat. 203).

493,

494, 495, 2576 Sec. 45 (41 Stat. 783), amend

ing sec. 89, act of June 3,

1916 (39 Stat. 205)--- 2620, 2621 Sec. 46 (41 Stat. 783), amend

ing sec. 90, act of June 3,
1916 (39 Stat. 205) -

2622 Sec. 47 (41 Stat. 783-4), amend

ing sec. 109, act of June 3,

1916 (39 Stat. 209)- 2593, 940 Sec. 48 (41 Stat. 784), amend

ing sec, 110, act of June 3,

1916 (39 Stat. 209-10)---- 2595 Sec. 49 (41 Stat. 784-5), amend

ing sec. 111, act of June 3,
1916 (39 Stat. 211)--- 2549,

2529, 1707, 2527 Sec. 51 (41 Stat. 785–7), adding

sec. 127a to act of June 3,
1916.

2311, 1658, 2262, 2431, 568, 1178, 2301, 2264, 2300, 2299, 1706, 2270,

2267, 2265, 2355, 2266, 2432 - See, 52 (41 Stat. 787).

2113 Chap. II: Sec. 1 (41 Stat. 787)

3022 Articles of War (41 Stat. 787

812)
Scc. 2 (41 Stat. 812).

3023 Sec. 3 (41 Stat. 812).

3024 Sec. 4 (41 Stat. 812).

3025 1920, June 4: Sec. 8 (41 Stat. 836)

2728 1920, June 5: (41 Stat. 885)

381 (41 Stat. 887)

1823 (41 Stat. 888)

2062, 2063 (41 Stat. 893)

4971 (41 Stat, 896).

1830

1920, June 5-Continued.

Sec. (41 Stat. 898)

1140 (41 Stat. 901)

2020 (41 Stat. 902)

2000 (41 Stat. 905)

1966, 1970 (41 Stat. 906).

1970, 1982 Sec. 3 (41 Stat. 945).

207 Sec. 7 (41 Stat. 947).

968 1920, June 5: (41 Stat. 949)-

79, 28, 63, 21493, 2360, 1814 (41 Stat. 950) 1814, 2143, 64, 2147 (41 Stat. 951)

2257, 2148, 978 (41 Stat. 952)

832, 1228 (41 Stat. 953)

677, 1121, 838, 840, 682, 839, 843 (41 Stat. 954). 843, 979, 684, 1121 (41 Stat. 955)

40 (41 Stat. 956)

1754, 542, 1688, 899, 1593, 1669 (41 Stat. 957)-

1669, 907, 1817, 1816, 712, 943 (41 Stat. 958).

948, 945, 943, 1168, 961, 897 (41 Stat. 959)

1224, 715, 897, 2211, 536, 1774, 1798, 538,

79, 1223 (41 Stat. 960)

1223, 1237, 954, 1227, 1240, 1214, 1229,

1241 (41 Stat. 961).

1241, 79, 1227, 1154, 924, 942, 537, 937 (41 Stat. 962)

931, 896, 956, 957, 958, 960, 1155 (41 Stat. 963) 1155, 1102, 2144, 1167 (41 Stat. 964). 1159, 1160, 1086, 1165 (41 Stat. 965)

1162,

1117, 334, 1180, 2219 (41 Stat. 966)

2365, 803, 2636, 2637, 902, 2632, 2627 (41 Stat. 967) -

2632, 938, 866, 1170, 845, 2005, 1231,

2003, 2011, 931, 1718 (41 Stat. 968)

1718, 2003, 1225, 845, 2012, 2057, 2058 (41 Stat. 969) 2149, 1790, 980, 605 (41 Stat. 970).

824, 604, 1087, 9801, 631, 1229 (41 Stat. 971)- 860, 870, 2769, 2636 (41 Stat. 973) 2584, 2667, 1707, 2612 (41 Stat. 974)

2636, 2633, 867, 866, 401, 2145 (41 Stat. 975)

302,

57, 75, 780, 789, 1800 (41 Stat. 976)

1800, 1618, 905 (41 Stat. 977), amending act of

Feb. 10, 1920 (41 Stat. 403)- 895 (41 Stat. 977)

2267 1920, June 5: (41 Stat. 977-80), amending sec.

9, act of Oct. 6, 1917 (40
Stat. 419)

2899 1920, June 5:

Sec. 2 (41 Stat. 1010). 1527, 1522 Sec, 3 (41 Stat. 1013).

1533 1920, June 5-Continued.

Sec. Sec. 5 (41 Stat. 1014).

1535 Sec. 6 (41 Stat. 1014)

2997 Sec. 7 (41 Stat. 1014)

1524 Sec. 8 (41 Stat. 1015)

969 Sec. 9 (41 Stat. 1015), amending

sec. 4, act of June 25, 1910
(34 Stat. 676) -

1294 1920, June 5: (41 Stat. 1021).

2038 (41 Stat. 1026)

1807 (41 Stat 1037)-

3002, 1002 1920, June 10 : Sec. 1 (41 Stat. 1063)

1583 Sec. 2 (41 Stat. 1063)-- 1583, 1585 Sec. 3 (41 Stat. 1063-4). 1586, 1572 Sec. 4 (d) (41 Stat. 1065–6)-- 1574, 1572 Sec. 4(h) (41 Stat. 1067).

1584 Sec. 11 (41 Stat. 1070) -

1577 Sec. 12 (41 Stat. 1071)

1577 Sec. 16 (41 Stat. 1072)

1582 Sec. 18 (41 Stat. 1073).

1553 Amendment by act of Mar. 3,

1921 (41 Stat. 1353-54)--- 1574 1920, June 14: (41 Stat. 1077), amending sec. 2,

act of Aug. 1, 1894 (28 Stat.
216)---

2166 1921, Feb. 22: (41 Stat. 1144)--

798 1921. Feb. 27 : (41 Stat. 1147), amending sec.

9 (b) (2-3), act of Oct. 6,
1917 (40 Stat. 419) ---

2899 1921, Feb. 27 (Joint Res. 62): (41 Stat. 1149-50)

1287 1921, Mar. 1: Sec. 2 (41 Stat. 1155)--

972 1921, Mar. 1: (41 Stat. 1164)

714, 632 1921, Mar. 3: (41 Stat. 1202)

1047 1921, Mar. 2: (41 Stat. 1206)

2374 1921, Mar. 3: (41 Stat. 1262)

39 (41 Stat. 1265)

799, 968 (41 Stat. 1266)

968, 9683 (41 Stat. 1277) ----- 28, 519, 552), 661 (41 Stat. 1278). 661, 682, 714, 4973, 594) (41 Stat. 1279)

632, 605, 2137 (41 Stat. 1280)

3000 (41 Stat. 1282)

1190 (41 Stat. 1302)

1011, 225 (41 Stat. 1303).

225 Sec. 2 (41 Stat. 1307).

03 Sec. 3 (41 Stat. 1307).

76 Sec. 4 (41 Stat, 1307)

967 (41 Stat. 1308).

908 Sec. 5 (41 Stat. 1308).

42 Sec. 6 (41 Stat. 1308–1310)

66 1921, Mar. 3: Sec. 6 (41 Stat. 1314).

1014 Sec. 7 (41 Stat. 1314).

2903 Sec. 8 (41 Stat. 1315).

2903

1921, Mar. 3:

See. (41 Stat. 1349)

1114, 1156 (41 Stat. 1352).

1156, 802 Sec. 2 (41 Stat. 1352)

779 Sec. 3 (41 Stat. 1352)

788 Sec. 4 (41 Stat. 1352)

781, 37 Sec. 5 (41 Stat. 1352).

780 Sec. 6 (41 Stat. 1352)

S04 Sec. 7 (41 Stat. 1352)

862 1921, Mar, 3: (41 Stat. 1353-54), amending act

of June 10, 1920 (41 Stat,
1063–73).

1574 1921, Mar. 3 (Joint Res. 64): (41 Stat. 1359).

2835 (41 Stat. 1360).

2835, 2238 (41 Stat. 1360), amending sec.

3, title I, act of June 15,
1917 (40 Stat. 219)--------

2857 1921, Mar. 4: (41 Stat. 1365).

816,1129 1921, Mar. 4: (41 Stat. 1374)

2013 (41 Stat. 1379)

2030 (41 Stat. 1380).

2030, 1574 (41 Stat. 1381).

691) (41 Stat. 1382-83)

1270 (41 Stat. 1385).

644.

1194, 1150, 717, 1829 (41 Stat. 1386).

1096,

1236. 1826, 717, 1522 (41 Stat. 1387).

1822, 1827, 10:3 (41 Stat. 1388)------

1058 (41 Stat. 1392)

2020, 2025, 2028, 991, 1288, 1259 (41 Stat. 1396).

1977, 2002 (41 Stat. 1408)

2046 (41 Stat. 1426)

1106 (41 Stat. 1429)

984, 990 (41 Stat. 1430)

985, 987 (41 Stat. 1431).

987, 986 Sec. 3 (41 Stat. 1433).

993 1921, Mar. 4: (41 Stat. 1436-37), amending

of Mar. 3, 1885 (23 Stat.
350)

330 1921, Mar. 4: Sec. 1 (41 Stat. 1438)

895) Sec. 2 (41 Stat. 1438-39).

27793 Sec. 3 (41 Stat. 1439)-

$953 1921, Mar. 4:

Secs. 1-5 (41 Stat. 1410).------ 18281 1921, Mar. 4: (41 Stat. 1414), amending sec.

232, act of Mar. 4, 1909 (35
Stat. 113435)

12123 (41 Stat. 1443), amending see

234, act of Mar. 4, 1909 (35
Stat. 1135)

12123 (41 Stat. 1445), amending sec.

235, act of Mar. 4, 1909 (35
Stat. 1135).

12123 (41 Stat 1445), amending see.

236, act of Mar. 4, 1909 (35
Stat. 1136)

12123

ACTS CITED BY POPULAR NAMES.

(This is a list of acts according to popular designations which are not repetitive of

entries in the index. To locate sections of this book incorporating the texts of these acts, refer to the Table of Statutes.)

Army at polls act, May 4, 1880 (21 Stat.

113). Army reorganizations acts, Feb. 2, 1901

(31 Stat. 748), June 3, 1916 (39 Stat.

166), June 4, 1920 (41 Stat. 759). Carriers' act, Feb. 13, 1893 (27 Stat. 445). Carter Act (Alaska civil code), June 6,

1900 (31 Stat. 321). Condemned cannon act, May 22, 1896 (39

Stat. 133). Conscription act, May 18, 1917 (40 Stat.

76). Conservation act (food), Aug. 10, 1917

(40 Stat. 276). Corporate surety act, Aug. 13, 1894 (28

Stat. 279). Criminal code, Mar. 4, 1909 (35 Stat.

1088). Cullom Act (interstate commerce), Feb. 4,

1887 (24 Stat. 379). Dick Act (militia), Jan. 21, 1903 (32 Stat.

775). Dingley Act (shipping), June 26, 1884 (23

Stat. 53). Dockery Act, July 31, 1894 (28 Stat. 205). Embargo act, June 15, 1917 (40 Stat. 225). Esch-Cummins Transportation Act, Feb. 28,

1920 (41 Stat. 450). Expatriation act, Mar. 2, 1907 (34 Stat.

1228). Fencing act, Feb. 25, 1885 (23 Stat. 321). Food and fuel conservation act, Aug. 10,

1917 (40 Stat. 276). Frye Act (shipping), June 26, 1884 (23

Stat. 53) ; June 19, 1886 (24 Stat. 79);

Mar. 3, 1897 (29 Stat. 687). Harter Act, Feb. 13, 1893 (27 Stat. 445). Hours-of-service act (public works), Aug. 1,

1892 (27 Stat. 340) ; June 19, 1912 (37

Stat. 137); Mar. 3, 1913 (37 Stat. 726). International rules for avoiding collisions

at sea, Aug. 19, 1890 (26 Stat. 320). Judicial Code, Mar. 3, 1911 (36 Stat. 1093). La Follette Act (seamen), Mar. 4, 1915

(38 Stat, 1164). Lever Act (food and fuel), Aug. 10, 1917

(40 Stat. 276). Lodge Act (Philippine organic act), July 1,

1902 (32 Stat. 691). Lost property acts: R. S. 3482-3487; June

22, 1874 (18 Stat. 193) ; Mar. 3, 1885 (23 Stat. 350); Mar. 4, 1915 (38 Stat. 1077) ; Mar. 4, 1921 (41 Stat. 1436).

Manderson Act (printing and binding),

Jan, 12, 1895 (28 Stat, 601). Mechanics' lien act, Aug. 13, 1894 (28 Stat.

278); Feb. 24, 1905 (33 Śtat. 811). Moratorium act, Mar. 8, 1918 (40 Stat.

440). National defense act, June 3, 1916 (39

Stat. 166). Omnibus claims bill, Mar. 3, 1915, sec. 5

(38 Stat. 996). Overman Act (coordination of depart

ments), May 20, 1918 (40 Stat. 556). Penal Code, Mar, 4, 1909 (35 Stat. 1088). Pendleton Act (rivil service), Jan. 16,

1883 (22 Stat. 403). Posse comitatus act, June 18, 1878, sec.

15 (20 Stat. 152). Preparedness act, June 3, 1916 (39 Stat.

166). Public works act, Aug. 13, 1894 (28 Stat.

278). Quarantine act, June 19, 1906 (34 Stat.

299). Reed amendment (mail), May 25, 1920

(41 Stat. 620). Rules of the road at sea, Aug. 19, 1890 (26

Stat. 320). Selective service act, May 18, 1917 (40

Stat. 76). Shipbuilding act, May 10, 1892 (27 Stat.

27). Shipping act of 1884, June 26, 1884 (23

Stat. 53). Shipping act of 1886, June 19, 1886 (24

Stat. 79). Shipping act of 1897, Mar. 3, 1897 (29

Stat. 687). Shipping bill, Sept. 7, 1916 (39 Stat. 728). Soldiers' and sailors' civil relief act, Mar.

8, 1918 (40 Stat. 440). Summary courts-martial act, June 18, 1898

(30 Stat. 469). Trading with the enemy act, Oct. 6, 1917

(40 Stat. 411). Voluntary service act, Feb. 27, 1906 (34

Stat. 49). War-time prohibition act, Nov. 21, 1918 (40

Stat. 1046). White Act (collisions on the Great Lakes),

Feb. 8, 1895 (28 Stat. 645).

« PreviousContinue »