Page images
PDF
EPUB

Y TRAETHODYDD.

CYFROL LXII.

SEF Y RHIFYNAU AM 1907.

CAERNARFON :
CYHOEDDWYD YN SWYDDFA'R HBRALD," Y Maes.

Y CYNNWYS.

IONAWR.

Tudal. “ Edward Morgan, Dyffryn." Gan Mr. Eleazar Roberts, Hoylake

1 Y Ddau Gymro. Gan Mr. E. Morgan Humphreys, Caernarfon

13 Yr Esgynfa Drwy Grist. Gan y Parch. D. S. Thomas, Towyn

21 Dr. Probert ar Waith yr Ysbryd." Gan y Parch. Wm. Williams, Glyndyfrdwy

33 Y Tri Gofyniad. (Cyf. J. R. J.)

42 Ymson Mympwy Cyson. Gan Sans Reproche.

46 O'r Neilltu. Gan T. G. J.

48 Ysgolion Diwinyddol Origen. Gan y Proff. John Young Evans, Aberystwyth 57 "Y Llwybr Llaethog." Gan Anthropos.

65 Thomas Jones, Creaton. Gan y Parch. Henry Hughes, Bryncir

69 Croeso, Flwyddyn Newydd. Gan Anthropos

75 Bwrdd y Golygydd. Gan Hen Ddarllenydd

76 Nodiad Llenyddol. Gan y Proff. H. H. Johnson, Rennes

79

MAWRTH,
Gwlad Machlud Haul. Gan y Parch. Evan Jones, Caernarvon

81 Ffurfiad ac Adfeiliad Brenhiniaeth Israel. Gan Mr. R. W. Jones, Garston.. 92 Barddoniaeth a Beirniadaeth. Gan Anthropos

104 Y diweddar Mr. Samuel Smith. Gan Huwco Penmaen

113 Teml Anrhydedd. Gan Powyson

126 Y Beibl Cymraeg. Gan Mr. E. Morgan Humphreys

130 Dr. Edward Williams. Gan y Parch. H. Elvet Lewis, M.A.

141 Ffydd a Chred. Gan y Parch. R. E. Rowlands, M.A. Cymundeb a Natur. Gan y Parch. William Hobley

152

.. 148

MAI.

.. 185

Cymundeb a Natur. II. Gan y Parch. William Hobley

.. 161 • Dewi o Ddyfed." Gan y diweddar Gwalchmai

166 Catholigaeth Ffrainc. Gan B. Ll. .. Alawon Gwerin. Gan Mr. A. P. Graves ..

.. 200 Alawon Gwerin Cymru. Gan y Prifathraw Reichel

212 Pryddest Goffa “ Gwyneddon.” Gan Mr. H. Isgaer Lewis

217 Tro Drwy'r Ardd. Gan Garddwr

223 Fy Mam. Gan De Profundis

234 Bywyd mewn Carchar. Gan y Parch. J. W. Wynne Jones, M.A., Caernarfon 237 Nodion Llenyddol. Gan y Golygydd

.:40

« PreviousContinue »